Skip to content

7 interactive presentation tools para sa mas effective na pagtuturo ni teacher


Bilang pagharap sa pagsubok ng ‘New Normal’ ng edukasyon, maging mga presentations ay ginawa na ring moderno at makabago.

Noon pa man ay tradisyunal na ang paggamit ng mga presentations gaya ng PowerPoint tuwing talakayan ni teacher. Sa context ng online learning modality, ginawang mas interactive ito. Ang pagiging interactive ay ang madaling pakikitungo at partisipasyon ng mga mag-aaral upang tumugon sa talakayan. Sa tulong ng internet at mga tinatawang na online applications, ito ay naging posible at mas madali.

Narito ang mga listahan ng mga interactive presentations na tiyak gagamitin ni teacher ngayong pasukan:Pang-elementarya:

1. Pear Deck https://www.peardeck.com
Feature: Interactive presentation tool      

Ang interactive presentation na ito ay naglalaman din ng mga games na tiyak na magugustuhan ng mga bata.

2. Slido https://www.sli.do
Features: Questions, multiple-choice, polling

Naglalaman ng mga online activities para sa mabisang pagtugon ng mga mag-aaral sa mga tanong at survey.

3. EDpuzzle https://edpuzzle.com
Features: Interactive video lessons, embed questions

Di lang panunuod kung hindi ay pati na rin pagpapalitan ng tanong at sagot ang laman ng interactive presentation tool na ito.

4. Nearpod https://nearpod.com
Feature: creative presentations, amazing effects        Gamit ang Nearpod na may mga multimedia activities, mahahasa ang pagtugon at pagiging aktibo ng mga mag-aaral. Maaari ding gamit pang-sekondarya.

 Pang-sekondarya:

5. Tinkercad https://www.tinkercad.com/
Feature: 3D Modelling

Platform na ginagamit para sa 3D Modelling.

6. Jam Board https://jamboard.google.com
Feature: interactive whiteboard

Ang pasusulat sa pisara ay ginawa na ding digital gamit ang Jamboard

7. Whiteboard MS Teams Integrated App   
Feature: infinite digital canvas      

Ang pasusulat sa pisara ay ginawa na ding digital gamit ang MS White board.

Ang epektibong sistema ng edukasyon ay hindi nakadepende lang sa ulo nito. Kapit kamay ang mga guro at mga magulang asa pagtutulungan upang mapagtibay ito lalo na sa panahon ng adjustments para sa ‘New Normal’.

RECOMMENDED


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *