Skip to content

Short Stories Download (FREE Resources and Reference)

 • by

Download these compiled stories

A short story is a fully developed story which is shorter than a novel and longer than a fable. It typically takes just a single sitting for reading. Short Story focuses on the incidents bigger or smaller and evokes strong feelings from its readers. A short story often has a few characters in the plot.

Stories are useful for teaching more complex ideas, such as the importance of sharing, the passage of time, compassion for others. They can be useful when trying to explain traumatic events, such as family break-ups and bereavement.

FILIPINO Short Stories

 1. Ang Batang May Maraming Bahay
 2. Ang Hardinerong Tipaklong
 3. Ang Kwento ni Binibining Repolyo
 4. Ang Leon at ang Daga
 5. Ang Pambihirang Sombrero
 6. Ang Pamilyang Ismid
 7. Ang Puting Sapatos
 8. Ang Sikretong Rekado
 9. Arroz Caldo ni Lolo Waldo Story
 10. Basura Kid
 11. Handog kay Isabella
 12. Hipon at Biya
 13. Jack and the Beanstalk (TAGALOG)
 14. Laki sa Hirap
 15. Lolit, Lamok ng Dengue
 16. Magtanim Upang Mabuhay
 17. Mariang Sinukuan
 18. May Lakad Kami ni Tatay
 19. Puno Para sa Lahat
 20. Si Bing ang Munting Butanding
 21. Si Cain at si Abel
 22. Si Dindo Pundido Story
 23. Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan
 24. Si Faisal at Si Farida
 25. Si Gong Galunggong
 26. Si Jose, Ang Batang Magalang
 27. Si Nina at ang bayan ng Daldalina
 28. Si Noah at ang Malaking Baha
 29. Si Pagong at si Matsing
 30. Si Sibol at si Gunaw
 31. Talagang Maipagmamalaki ang Bagong Bayani

ENGLISH Short Stories

 1. A Lesson for John Benedict
 2. Androcles and the Lion
 3. Emang The Enchanter and the Three Brats
 4. Fish is Fish
 5. Mushroom in the Rain
 6. The Green Bird
 7. The Grouchy Ladybug
 8. The King of the Forest and His Three Advisers
 9. The Tomatoes of Peles
 10. Tower to the Moon
 11. A-House-for-a-Mouse
 12. Bees-Like-Flowers
 13. Bugs-by-Numbers
 14. Come-Back-Cat
 15. God-and-my-Pencil
 16. I-can-Climb
 17. Is-There-Anyone-Like-Me
 18. Mrs-Penguin’s-Perfect-Palace
 19. Smile-Please
 20. Ten-Little-Bunnies
 21. The-Adventures-of-Supercow—Volume-1
 22. The-Best-Thing-Ever
 23. Writing-on-Walls

ILOCANO Short Stories

 1. Bulan ti Mayo Manen
 2. Da Uning Ken Unnoy
 3. Dagiti Ngipen ni Pining
 4. Dagiti Sagut ni Sabrina
 5. Daniw Ti Radio ni Oriando
 6. Diay Talon
 7. Ganuatti Pamilia
 8. Iti Umuna nga Aldaw a Panagiskuela ni Dindin
 9. Kinningkingan
 10. Nadumaduma nga Uni ti Aglawlaw
 11. Naragsak A Paskua
 12. News Story
 13. Paskua Manen
 14. Puppet Show
 15. Ti Ina a Baket a Balasang
 16. Ti Nakaapal a Pamillia ni Tata Yulo
 17. Ti Naparabur a Waig
 18. Ti Pannakapanagan ti Ili ti Alcala
 19. Ti Tarakenko a ni Tami


RECOMMENDED


Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *